Oceňování podniku (obchodního závodu)

Organizace

Organizační garant kurzu:   Marta Janíková
   
Úřední hodiny: úterý 8.00 – 16.30, čtvrtek 8.00 – 16.30.
 
Místnost: 76 NB
Telefon: 224 095 496
E-mail: marta.janikova@vse.cz

Upozornění

 • Je třeba, aby si posluchači veškeré publikace rozdávané na kurzu vyzvedli nejpozději na posledním soustředění svého běhu. Z technických důvodů není možné nevyzvednutou literaturu skladovat déle.
 • Využijte také stránku Hlavní literatura k předmětům z oceňování podniku ze stránek Katedry financí a oceňování podniku, která obsahuje tipy na některé naše prameny pro oceňování podniku s přímými internetovými odkazy.

Podklady ke cvičení 6. 3. 2021

Podklady ke cvičení 24. 4. 2021


Vzorová studie – ukázka pro závěrečnou práci


Informace pro závěrečnou zkoušku a obhajobu

Závěrečné zakončení studia zahrnuje:

 1. Obhajobu závěrečné práce na základě oponentského posudku (oponenta stanovuje IOM).
 2. Závěrečnou zkoušku, která probíhá formou písemného testu a ústní části. Písemný test se skládá z jednoho až dvou příkladů a 10 až 15 otázek. Ústní zkouška se skládá z rozpravy nad testem a doplňkových otázek.

Posluchači by měli obhajobu práce a závěrečnou zkoušku složit do jednoho roku po skončení výuky (tj. od skončení přednášek), v odůvodněných případech na základě žádosti do dvou let.

Závěrečné osvědčení pak bude obsahovat klasifikaci:

 • obhajoby závěrečné práce,
 • výsledku závěrečné zkoušky.

1) Závěrečná práce

V zájmu ušetření nákladů na vazbu je třeba závěrečnou práci nejprve zaslat elektronicky na mailovou adresu organizačního garanta kurzu k předběžnému posouzení oponentem, a to nejméně 8 týdnů před zamýšleným termínem obhajoby.

Po připuštění k obhajobě zašlete:

 • konečnou verzi práce v elektronické podobě na mailovou adresu organizačního garanta,
 • přihlášku spolu s jedním svázaným výtiskem práce (je možná pevná, ale i kroužková vazba) na adresu Institutu oceňování majetku.

2) Závěrečná zkouška

K závěrečné zkoušce si přineste běžnou kalkulačku (tj. pouze s obvyklými výpočetními funkcemi, nikoli složitější techniku).

Orientační termíny pro příští závěrečné zkoušky (mohou být pozměněny podle aktuální situace):

 • konec března
 • konec června
 • konec září
 • konec listopadu/prosinec

Soubory Excel s cvičnými příklady pro závěrečnou zkoušku ke stažení (v závorce je uvedeno datum aktualizace materiálu, příklady jsou variantami k výpočtům, které byly probírány na cvičení v rámci kurzu):

 1. DCF Entity (30.10.2009)
 2. DCF Entity a Equity (26.1.2012)
 3. DCF APV (30.10.2009)
 4. DCF varianty a kapitálová struktura (30.10.2009)

Soubory pro závěr studia ke stažení

U každého souboru je uveden typ souboru a datum aktualizace materiálu.

Na posledním soustředění posluchači dostávají tyto materiály v podobě, která odpovídá obsahu materiálů na internetu. U rozdávaných materiálů je obvykle uvedeno datum tisku materiálu jako ujištění, že jde o aktuální verzi materiálů. Tyto materiály však mají relativně trvalejší platnost, aktualizují se jen občas a datum uvedené zde na internetu je poslední datum skutečné změny v textu. Proto stačí kontrolovat, zda u souborů níže není uvedeno novější datum, než bylo datum posledního soustředění. V takovém případě si soubor stáhněte a nahraďte jím materiál obdržený na konci výuky.