Charakteristika IOM

Institut oceňování majetku je specializované pracoviště Vysoké školy ekonomické. Byl zřízen v roce 1993 jako vědecké, vzdělávací, metodické a realizační středisko pro znaleckou, odhadcovskou a poradenskou činnost při oceňování majetku. Zároveň působí jako znalecký ústav.

Mezi jeho hlavní aktivity patří:

  • dlouhodobé specializační studium (zejména pro oceňování nemovitostí a pro oceňování podniků) pro přípravu soudních znalců a odhadců majetku,
  • jednodenní nebo několikadenní odborné semináře a přednášky zaměřené na vybraná témata,
  • krátkodobé nadstavbové kurzy,
  • vydávání odborných publikací z oblasti oceňování,
  • vydávání odborného časopisu Oceňování (založen v roce 2008),
  • znalecká činnost v oblasti oceňování nemovitostí, podniků, cenných papírů a nehmotného majetku, která se soustřeďuje především na revizní posudky a složitější záležitosti.

Odkazy na informace o stabilních aktivitách, jako je pořádání kurzů a ediční činnost, naleznete v hlavním menu. Informace o nepravidelně pořádaných akcích, jako jsou semináře a přednášky, jsou umisťovány mezi aktuality.

Těžiště činnosti IOM přitom spočívá ve vzdělávací činnosti. Počty posluchačů zapsaných v hlavních čtyřsemestrálních studiích ukazuje následující tabulka (jde o počty posluchačů zapsaných studia zahajovaného v daném roce).

Rok Oceňování
nemovitostí
 Oceňování
podniku
Oceňování
nehmotného majetku
Oceňování
cenných papírů
Oceňování
technol. celků
 Celkem
1995 110 56 166
1996 120 35 155
1997 102 75 21 198
1998 105 85 13 10 213
1999   90 55 11 10 166
2000 108 52 10 12 182
2001   88 57 17 162
2002   96 51 147
2003 108 52 16 176
2004   99 41 140
2005 103 41 14 158
2006 129 50 179
2007 134 57 191
2008 131 49 19 199
2009 112 57 13 182
2010   91 43 134
2011 106 41 16 163
2012   82 50 132
2013   68 28 96
2014   66 36 102
2015   77 23 16 116
2016   73 25 98
2017
75 21 96
2018
56 22 78
2019
39 24 63
2020
27 18 45
2021
64 64
2022
70 24 94
2023
32 32