Stanoviska k vybraným odborným otázkám

Na této stránce jsou uvedena stručná stanoviska ke konkrétním odborným otázkám, které často nejsou ve znalecké praxi řešeny správně. Datum u jednotlivých stanovisek představuje datum jejich umístění na této webové stránce.