Krátkodobé kurzy a semináře

Institut oceňování majetku pořádá v různých intervalech jedno až několika denní odborné kurzy a semináře. Akce, o které byl zájem a které jsou z odborného hlediska důležité, po určité době opakuje. Proto si můžete prohlédnout nejen aktuálně nabízené kurzy, ale i kurzy pořádané v minulosti. Účastníci obdrží na konci akce certifikát o účasti, kterým mohou pro různé účely prokazovat průběžnou péči o svoji kvalifikaci.