Odborné statě

Na této stránce jsou uveřejněny ve formě pdf souborů vybrané odborné články z oblasti oceňování. U každého článku jsou uvedeny potřebé citační údaje.

Na stránkách Katedry financí a oceňování majetku je možné najít:

Oceňování podniku