Aktuálně nabízené kurzy

Informace o platbě kurzu najdete na poslední stránce pozvánky na příslušný kurz.

Aktuality a změny v soudním znalectví včetně GDPR, aneb na co si musí dát pozor zkušení znalci i po letech praxe – 15. září 2018

Jde o opakování jednodenního semináře z 28. 5. 2018 věnovaného aktuálním změnám a novinkám soudního znalectví, tedy těm, které musí znát i zkušený znalec s dlouholetou znaleckou praxí. Seminář byl připraven jednak na základě reakcí na velmi úspěšné specializační studium „Obecná problematika soudního znalectví – Znalecké minimum“, ale zejména na základě dotazů týkajících se nové legislativy, která se znalecké činnosti bezprostředně dotýká. Účelem tohoto semináře je snaha usnadnit účastníkům orientaci v neustále se vyvíjející legislativě, seznámit je se zásadními změnami a novinkami promítajícími se do výkonu funkce znalce a upozornit je na stále často se vyskytující pochybení.

Kurz je v části týkající se GDPR svým zaměřením ojedinělý, neboť se svým obsahem zaměřuje na GDPR při výkonu znalecké činnosti a provede účastníky tímto nařízením a seznámí je s novými povinnostmi, které jim jako zpracovatelům různých osobních údajů od 25. května 2018 (účinnost nařízení) vyvstaly.


Znalecké minimum

Institut oceňování majetku pořádá pravidelně, obvykle třikrát do roka, jednodenní kurzy věnované obecné problematice soudního znalectví. Je určen pro uchazeče o jmenování znalcem ve specializacích, pro které nejsou k dispozici dlouhodobé specializační kurzy, jejichž součástí problematika soudního znalectví standardně bývá.

Informace o těchto kurzech naleznete na samostatné stránce Znalecké minimum.