Aktuálně nabízené kurzy

Přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem, prodej a nákup společností (M&A)

(včetně právních, účetních a daňových aspektů)

 

13. – 16. 6. 2022

 

Vážení přátelé a příznivci,

předkládáme Vám nabídku na čtyřdenní seminář věnovaný problematice přeměn, akvizic a fúzí. Pro velký zájem opakujeme úspěšný seminář. Rádi bychom pro Vás opět zopakovali výklad základních pravidel pro realizaci fúzí a rozdělení, připomněli možnost přeshraničních transakcí, ukázali způsob stanovení rozhodného dne, upozornili na povinnosti znalců při oceňování jmění společností při přeměnách mezi spojenými osobami,

Předmětem semináře budou nejen přeměny dle české právní úpravy, ale také možnosti nákupu a prodeje společností, příprava vhodné struktury akvizice (výběr mezi nákupem podílu nebo nákupem aktiv). Poslední den semináře bude věnován transakcím s obchodním závodem (podnikem), jako je vklad a prodej.

Seminář je určen všem zájemcům a odborníkům na dané téma, absolventům kurzů IOM a držitelům certifikátu Certifikačního ústavu VŠE Praha a dalších certifikačních ústavů, kteří by zvláště měli dbát na další rozvoj své odbornosti.

Cena: 9 800 Kč (cena je uvedena bez DPH)


Práva a povinnosti znalců podle nové právní úpravy“ jako podpora pro úspěšné složení obecné části vstupní zkoušky.

Seminář je určen stávajícím znalcům jmenovaným podle zákona č. 36/1967 Sb., i novým uchazečům o znaleckou činnost, a jeho cílem je příprava absolventů pro výkon znalecké činnosti podle nových právních předpisů, tzn. podle zákona č. 254/2019 Sb., a prováděcích vyhlášek č. 502/2020 Sb., č. 503/2020 Sb. a č. 504/2020Sb., v platném znění, včetně problematiky postavení znalců podle procesních předpisů, tedy podle občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu a soudního řádu správního.

Datum konání: 7. 10. 2022

Lektoři:

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.,

Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.

Pozvánka s podrobnými informacemi (soubor v PDF ke stažení)

V případě Vašeho zájmu nám zanechte svůj kontakt, budeme Vás přednostně informovat o zahájení přihlašování na našich webových stránkách.

Kontaktní formulář