Aktuálně nabízené kurzy

Přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem, prodej a nákup společností (M&A)

(včetně právních, účetních a daňových aspektů)

13. – 16. května 2019

Vážení přátelé a příznivci,

předkládáme Vám nabídku na čtyřdenní seminář věnovaný problematice přeměn, akvizic a fúzí. Po dvou letech opakujeme úspěšný seminář. Rádi bychom pro vás opět zopakovali výklad základních pravidel pro realizaci fúzí a rozdělení, připomněli možnost přeshraničních transakcí, ukázali způsob stanovení rozhodného dne, upozornili na povinnosti znalců při oceňování jmění společností při přeměnách mezi spojenými osobami,

Předmětem semináře budou nejen přeměny dle české právní úpravy, ale také možnosti nákupu a prodeje společností, příprava vhodné struktury akvizice (výběr mezi nákupem podílu nebo nákupem aktiv). Poslední den semináře bude věnován transakcím s obchodním závodem (podnikem), jako je vklad a prodej.

Seminář je určen všem zájemcům a odborníkům na dané téma, především pak absolventům kursů IOM a držitelům certifikátu Certifikačního ústavu VŠE Praha a dalších certifikačních ústavů, kteří by zvláště měli dbát na další rozvoj své odbornosti.

Informace o platbě kurzu najdete na poslední stránce pozvánky na příslušný kurz.

Aktuality a změny v soudním znalectví včetně GDPR, aneb na co si musí dát pozor zkušení znalci i po letech praxe – 15. září 2018

Jde o opakování jednodenního semináře z 28. 5. 2018 věnovaného aktuálním změnám a novinkám soudního znalectví, tedy těm, které musí znát i zkušený znalec s dlouholetou znaleckou praxí. Seminář byl připraven jednak na základě reakcí na velmi úspěšné specializační studium „Obecná problematika soudního znalectví – Znalecké minimum“, ale zejména na základě dotazů týkajících se nové legislativy, která se znalecké činnosti bezprostředně dotýká. Účelem tohoto semináře je snaha usnadnit účastníkům orientaci v neustále se vyvíjející legislativě, seznámit je se zásadními změnami a novinkami promítajícími se do výkonu funkce znalce a upozornit je na stále často se vyskytující pochybení.

Kurz je v části týkající se GDPR svým zaměřením ojedinělý, neboť se svým obsahem zaměřuje na GDPR při výkonu znalecké činnosti a provede účastníky tímto nařízením a seznámí je s novými povinnostmi, které jim jako zpracovatelům různých osobních údajů od 25. května 2018 (účinnost nařízení) vyvstaly.


Znalecké minimum

Institut oceňování majetku pořádá pravidelně, obvykle třikrát do roka, jednodenní kurzy věnované obecné problematice soudního znalectví. Je určen pro uchazeče o jmenování znalcem ve specializacích, pro které nejsou k dispozici dlouhodobé specializační kurzy, jejichž součástí problematika soudního znalectví standardně bývá.

Informace o těchto kurzech naleznete na samostatné stránce Znalecké minimum.