Bezriziková výnosnost z úrokových swapů

Na této stránce je možné stáhnout dataset s diferencovanými bezrizikovými výnosovými mírami jako jedné složky diskontní míry pro výnosové ocenění podniku, a to pro jednotlivé budoucí roky v rozmezí 1 až 20 let dopočítané z českých úrokových swapových měr. Bezrizikové míry jsou uvedeny jak ve formě spotových měr, tak ve formě jednoletých termínových měr.

Autor: Ing. Michal Dvořák, Ph.D.

Dataset poskytnutý autorem je sestaven podle metodologie uvedené v článku Dvořák, M.: Užití swapových sazeb pro stanovení bezrizikové míry se zřetelem na Českou republiku. Oceňování č. 1/2014, ročník 7, str. 3-26.

E-mailový kontakt na autora pro případné dotazy k datasetu: michal [at] michaldvorak.eu

Soubor Excel ke stažení: Rf z úrokových swapů (datum poslední aktualizace souboru 25.1.2023)

Další informace k možnostem odhadu bezrizikové výnosové míry lze najít např. v publikaci Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy). Praha, Ekopress 2011 nebo 2018, kap. 10.