Oceňování nemovitých věcí

Organizace

Organizační garant: Odborný garant:
Jméno: Ing. Eva Junková JUDr. Mgr. Karel Mošna
Místnost: č. 17, Nová budova (přízemí)
Úřední hodiny: středa 10.00 – 14.30 hod., pátek 10.00 – 14.30 hod. *)
Telefon: 224 095 732
E-mail: eva.junkova@vse.cz karel.mosna@vse.cz
Poznámka: *) u závěrečných zkoušek ve dnech: 26. 4, 23. 6., 13. 10. a 15. 12.  2023.  

Cvičné posudky 1, 2 (CP1 a CP2) z TON a OCP:

Lhůta pro zpracování a odevzdání cvičných posudků do odevzdáváren je do 31. 8. 2022.

Soubory se zadáním jsou uloženy v Dokumentovém serveru INSIS v předmětové složce:

 • „Tržní oceňování nemovitostí – cvičný posudek 1“ (kód předmětu ON_TON_CP1) a „Tržní oceňování nemovitostí – cvičný posudek 2“ (kód předmětu ON_TON_CP2).
 • „Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů – cvičný posudek 1“ (kód předmětu ON_OCP_CP1) a „Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů – cvičný posudek 2“ (kód předmětu ON_OCP_CP2).

Pro odevzdání CP1 a CP2 z TON a OCP jsou otevřeny „Odevzdávárny“ s vymezením lhůty do 31. 8. 2022, jedná se o řádný termín (lhůtu). Jak vložit cvičné posudky do odevzdávárny popisuje soubor „Návod na používání InSIS a WIFI připojení „, str. 4-5, který najdete na těchto webových stránkách v sekci „Soubory ke stažení“.

Jako u všech zkouškových předmětů jsou pro odevzdání cvičných posudků celkem 3 termíny (lhůty): 1 řádný a 2 opravné.

 


Opravné termíny:

Den
Datum
Čas
Hodin
Předmět
Typ zkoušky
Místnost
Pátek 7.10.2022 10.00 – 11.45 2 KCS, ZČ v čs. právním řádu mimořádný opravný termín 209 RB
Otevřeny odevzdávárny od 30. 9. do 14. 11. 2022 Cvičné posudky 1. opravný termín odevzdávárny InSIS
Pátek 4.11.2022 10.45 – 11.45 1 STAT a FM mimořádný opravný termín 209 RB
Pátek 25.11.2022 11.00 – 11.45 1 BPP (Blok právních předmětů) 2. opravný termín 209 RB
Otevřeny odevzdávárny od 10. 12. 2022 do 8. 1. 2023 Cvičné posudky 2. opravný termín odevzdávárny InSIS
Pátek 2.12.2022 10.15 – 11.45 2 BOP (Blok oceňovacích předmětů) 1. opravný termín 209 RB
Pátek 20.1.2023 9.00 – 9.45 1 OCP 2. opravný termín 209 RB
Pátek 20.1.2023  10.00 – 11.45 2 BOP (Blok oceňovacích předmětů) 2. opravný termín 209 RB
Otevřeny odevzdávárny od 23. 1. do 5. 2. 2023 Cvičné posudky mimořádný termín odevzdávárny InSIS
Pátek 3.2.2023 11.00 – 11.45 1 TON, BPP mimořádný opravný termín  17 NB
Středa 15.2.2023 11.00 – 11.45 1 OCP, STAT a FM mimořádný opravný termín 17 NB
Pátek 17.2.2023 10.00 – 11.45 2 BOP (Blok oceňovacích předmětů) mimořádný opravný termín 209 RB

 

INFORMACE k závěrečným posudkům a závěrečným zkouškám:

V sekci „Soubory ke stažení (PDF)“ stáhněte soubor: „Informace o průběhu závěrečných zkoušek“.

Ve stejné sekci „Soubory ke stažení (PDF)“ jsou vyhlášená aktuální zadání pro závěrečné posudky z OCP a TON a další informace.

Termíny odevzdáváren a závěrečných zkoušek jsou přehledně v sekci „Závěrečné zkoušky, termíny, odevzdávárny“.

Hodně štěstí!

——————————————————————————

Termín pro dokončení čtyřsemestrálního studia:
Složení dílčích zkoušek, dílčích zápočtů a souborných zkoušek nejpozději do 13. 2. 2023.

Lhůta pro složení závěrečné zkoušky:
Odevzdání a kladné hodnocení závěrečných posudků a následně složení závěrečné zkoušky nejpozději do 13. 2. 2024.

Termíny dalších soustředění:

2023:

22. – 23. 9., 13 .- 14. 10., 3. – 4. 11, 24. – 25. 11., 15. – 16. 12.

2024:

12. – 13. 1., 9. – 10. 2., 22. – 23. 3.

 

————————————————————-

Termín pro dokončení čtyřsemestrálního studia:
Složení dílčích zkoušek, dílčích zápočtů a souborných zkoušek nejpozději do 30. 6. 2024.

Lhůta pro složení závěrečné zkoušky:
Odevzdání a kladné hodnocení závěrečných posudků a následně složení závěrečné zkoušky nejpozději do 30. 6. 2025.


 

CVIČNÉ POSUDKY:

CP1 z TON:

1. řádný termín do 18. 6. 2023

Přehled termínů závěrečných zkoušek (ZZK) a odevzdáváren závěrečných posudků (ZP), další termíny budou stanoveny později.

 • 18. února 2022 ZZK (zkouška proběhla)
 • 29. dubna 2022 ZZK (zkouška proběhla)
 • 10. června 2022 ZZK (zkouška proběhla)
 • 21. října 2022 ZZK (zkouška proběhla)
 • 2. prosince 2022 ZZK (zkouška proběhla)
 • 24. února 2023 ZZK (zkouška proběhla)
 • 26. dubna 2023 ZZK (zkouška proběhla)

6. 4. 2023 – 14. 5. 2023 otevřena odevzdávárna pro ZP (vyhodnocení do 11. 6. 2023); pro tento termín a následující bude platit nové zadání pro ZP z 1. 4. 2023, které bude uvedeno v souboru PDF ke stažení na této stránce v sekci Soubory ke stažení (PDF).

 • 23. června 2023 ZZK, termín bude v InSIS vypsán 13. 6. v 8:00 h. do 18. 6. 23:59 h.

23. 6. 2023 – 27. 8. 2023 otevřena odevzdávárna pro ZP (vyhodnocení do 25. 9. 2023); pro tento termín a následující platí zadání pro ZP z 1. 4. 2023, které je uvedeno v souboru PDF ke stažení na této stránce v sekci Soubory ke stažení (PDF).

 • 13. října 2023 ZZK, termín bude v InSIS vypsán 2. 10. v 8:00 h. do 8. 10. 23:59 h.

14. 10. 2023 – 5. 11. 2023 otevřena odevzdávárna pro ZP (vyhodnocení do 30. 11. 2023); pro tento termín a následující platí zadání pro ZP z 1. 4. 2023, které je uvedeno v souboru PDF ke stažení na této stránce v sekci Soubory ke stažení (PDF).

 • 15. prosince 2023 ZZK, termín bude v InSIS vypsán 4. 12. v 8:00 h. do 10. 12. 23:59 h.

 

Během přihlašování na ZZK v InSIS nezapomeňte těsně po spuštění přihlašování načíst aktualizaci stránky ve svém PC (např. klávesou F5), abyste měli ve svém PC již stránku aktivní a mohli se přihlásit mezi prvními!

Maximální počet přihlášených na termíny ZZK určí zkoušková komise.

Zkontrolujte, zda máte v InSIS zapsaný předmět „Závěrečná zkouška“, neboť na zkouškový termín se lze v InSIS přihlásit až po zápisu předmětu „Závěrečná zkouška“. Postup zápisu je uveden v souboru PDF s názvem „Návod na používání InSIS…“ na straně 5 až 6 – ke stažení na této stránce v sekci Soubory ke stažení (PDF), případně kontaktujte organizačního garanta. Podmínkou pro zápis předmětu „Závěrečná zkouška“ je kladné hodnocení obou závěrečných posudků.  Zápisem předmětu „Závěrečná zkouška“ se posluchači zpřístupní přihlašování na vyhlášený (otevřený) termín závěrečné zkoušky (ZZK). Jednotlivé termíny jsou v InSIS vypisovány postupně.

Další informace o ZZK jsou v přiloženém souboru PDF s názvem „Informace o průběhu závěrečných zkoušek…“ ke stažení na této stránce v sekci Soubory ke stažení (PDF).

e – žádost o prodloužení studia nebo lhůty pro složení ZZK

e – žádost o mimořádný úkon

Prostřednictvím těchto elektronických formulářů podáváte žádost

 • o prodloužení studia pro složení dílčí zkoušky, zápočtu, souborné zkoušky či o prodloužení lhůty pro složení závěrečné zkoušky nebo
 • o mimořádný úkon (mimořádná zkouška, mimořádný zápočet, mimořádné odevzdání závěrečného posudku, mimořádná závěrečná zkouška).
 • Autor: Ing. Eva Junková
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: