Pro absolventy

V této sekci uvádíme upozornění na některé možnosti, které mají absolventi dlouhodobého specializačního studia. Jedná se o možnost průběžné péče o kvalifikaci ve formě personální certifikace a o zprostředkování nabídek zaměstnání souvisejícího s oceňováním.