Ediční činnost IOM

V této sekci jsou umístěny informace o publikacích vydávaných Institutem oceňování majetku.