Lidé

Hlavní pracovníci Institutu oceňování majetku:

Ředitel: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Působí zároveň jako profesor na katedře financí a oceňování podniku VŠE. Specializuje se na oceňování podniků. Je soudním znalcem pro oceňování podniků.
Kancelář č. 36a NB, VŠE Praha 3
(Kancelář na katedře č. 133 NB)
Administrativní a organizační pracovnice:
Mgr. Renata Budilová
renata.budilova@vse.cz, sekretariát IOM,
kancelář č. 76 NB, VŠE Praha 3
  Marta Janíková
marta.janikova@vse.cz, organizační garant kurzu Oceňování podniku, Oceňování nehmotného majetku
kancelář č. 76 NB, VŠE Praha 3
  Ing. Eva Junková
eva.junkova@vse.cz, organizační garant kurzu Oceňování nemovitých věcí, Oceňování cenných papírů a Znaleckého minima. Odborný pracovník Certifikačního ústavu VŠE Praha,
kancelář č. 76 NB, VŠE Praha 3
  Ilona Skálová
ilona.skalova@vse.cz, agenda znaleckých posudků,
kancelář č. 17 NB, VŠE Praha 3
Odborní pracovníci: Mgr. Bc. Jaroslav Šantrůček, LL.M. (oceňování podniku)
Ing. Michal Dohanyos (oceňování movitého majetku)
Ing. Petr Turczer (oceňování nemovitých věcí)
doc. Ing. Pavla Maříková, CSc. (oceňování podniku)
Ing. František Poborský, Ph.D. (oceňování podniku)