Lidé

Hlavní pracovníci Institutu oceňování majetku:

Ředitel: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Působí zároveň jako profesor na katedře financí a oceňování podniku VŠE. Specializuje se na oceňování podniků. Je soudním znalcem pro oceňování podniků.
Kancelář č. 36a NB, VŠE Praha 3
(Kancelář na katedře č. 133 NB)
Administrativní a organizační pracovnice:
Mgr. Renata Budilová
renata.budilova@vse.cz, sekretariát IOM, organizační garant studia Oceňování nemovitostí,
kancelář č. 76 NB, VŠE Praha 3
  Marta Janíková
marta.janikova@vse.cz, organizační garant kurzu Oceňování podniku,
kancelář č. 76 NB, VŠE Praha 3
  Ing. Eva Junková
eva.junkova@vse.cz, organizační garant kurzu Oceňování cenných papírů a Znaleckého minima. Odborný pracovník Certifikačního ústavu VŠE Praha,
kancelář č. 76 NB, VŠE Praha 3
  Ilona Skálová
ilona.skalova@vse.cz, agenda znaleckých posudků,
kancelář č. 17 NB, VŠE Praha 3
Odborní pracovníci: Mgr. Bc. Jaroslav Šantrůček, LL.M. (oceňování podniku)
Ing. Michal Dohanyos (oceňování movitého majetku)
Ing. Petr Turczer (oceňování nemovitostí)
doc. Ing. Pavla Maříková, CSc. (oceňování podniku)
Ing. František Poborský, Ph.D. (oceňování podniku, specializační studium oceňování nemovitostí)