Bezriziková výnosnost: model Fama-Bliss

Na této stránce je možné stáhnout dataset s diferencovanými bezrizikovými výnosovými mírami jako jedné složky diskontní míry pro výnosové ocenění podniku, a to pro jednotlivé budoucí roky v rozmezí 1 až 30 let dopočítané z českých státních dluhopisů podle metody Fama-Bliss. Bezrizikové míry jsou uvedeny jak ve formě spotových měr, tak ve formě jednoletých termínových měr.

Autor: Ing. Michal Dvořák, Ph.D.

Stránka poskytne dataset k článku Michal Dvořák: Bezrizikové sazby ze státních dluhopisů: metoda Fama-Bliss, Oceňování č. 3/2016, ročník 9, str. 55-71

E-mailový kontakt na autora pro případné dotazy k datasetu: michal [at] michaldvorak.eu

Soubor Excel ke stažení: Rf z dluhopisů (Fama-Bliss) (datum poslední aktualizace souboru 13.1.2023)