Pro zájemce o studium

V současné době Institut již řadu let nabízí tato čtyřsemestrální specializační studia:

Studium Informace s přihláškou nebo kontaktním formulářem Aktuální stav Předpokládaný začátek
příštího běhu
Organizačně zajišťuje
Oceňování nemovitých věcí PDF (nemovitosti)

kontaktní formulář 

běží jaro 2024 Ing. Eva Junková
Oceňování podniku (obchodního závodu) PDF (podnik)

e-přihláška

zahájeno přihlašování říjen 2023 Marta Janíková
Oceňování nehmotného majetku PDF (nehmotný majetek)

e-přihláška

zahájeno přihlašování podzim 2023 PhDr. Judita Radošovská
Oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku PDF (cenné papíry)

 

neotevřeno ? Ing. Eva Junková
Oceňování výrobních zařízení Word (výrobní zařízení) neotevřeno ?

 

U studia, do kterého momentálně neprobíhá přihlašování, si zatím můžete přečíst informace, které se vztahovaly k naposledy otevřenému běhu. Některé údaje se ale mohou pro příští běh změnit. Zájemci o zatím neotevřené studium mohou využít kontaktního formuláře v tabulce. Předběžný zájem nám pomůže zjistit, kdy bude dostatečný počet zájemců k otevření dalšího běhu studia. Předběžně přihlášené zájemce pak budeme o této skutečnosti přednostně informovat.

Co je pro všechna studia společné:

  • Výuku zajišťují zkušení pedagogové Vysoké školy ekonomické a renomovaní odborníci naší praxe. V cenách studia jsou zahrnuty náklady spojené s pedagogickým procesem včetně nákladů na vybranou studijní literaturu. Ubytování a stravování si účastníci v případě zájmu zajišťují sami.
  • Výuka probíhá na hlavní budově Vysoké školy ekonomické na Praze 3. Výuka je organizována formou dvoudenních soustředění, která probíhají obvykle v pátek a v sobotu (výjimečně ve čtvrtek a pátek) zpravidla 2x do měsíce.
  • Přesné informace o organizaci studia budou studentům zaslány předem nebo předány na prvním soustředění.

Jak se přihlásit:

  • Přihlášení ke studiu probíhá elektronicky. Elektronický formulář přihlášky bude k dispozici v tabulce nebo je zatím možné vyplnit kontaktní formulář v řádku tabulky u příslušného oboru studia.
  • U ostatních dlouhodobých studií je přihláška na poslední straně informací o studiu, které je možné stáhnout jako soubor Word výše na této stránce.