Pro zájemce o studium

V současné době Institut již řadu let nabízí tato čtyřsemestrální specializační studia:

Studium Informace s přihláškou nebo kontaktním formulářem Aktuální stav Předpokládaný začátek
příštího běhu
Organizačně zajišťuje
Oceňování nemovitých věcí PDF (nemovitosti)

kontaktní formulář

běží říjen/listopad 2025 Ing. Eva Junková
Oceňování podniku (obchodního závodu) PDF (podnik)

kontaktní formulář

běží jaro/podzim 2025 Marta Janíková
Oceňování nehmotného majetku PDF (nehmotný majetek)

kontaktní formulář

neotevřeno ? PhDr. Judita Radošovská
Oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku PDF (cenné papíry)

kontaktní formulář

neotevřeno ? Ing. Eva Junková
Oceňování výrobních zařízení Word (výrobní zařízení) neotevřeno ?

 

U studia, do kterého momentálně neprobíhá přihlašování, si zatím můžete přečíst informace, které se vztahovaly k naposledy otevřenému běhu. Některé údaje se ale mohou pro příští běh změnit. Zájemci o zatím neotevřené studium mohou využít kontaktního formuláře v tabulce. Předběžný zájem nám pomůže zjistit, kdy bude dostatečný počet zájemců k otevření dalšího běhu studia. Předběžně přihlášené zájemce pak budeme o této skutečnosti přednostně informovat.

Co je pro všechna studia společné:

  • Výuku zajišťují zkušení pedagogové Vysoké školy ekonomické a renomovaní odborníci naší praxe. V cenách studia jsou zahrnuty náklady spojené s pedagogickým procesem včetně nákladů na vybranou studijní literaturu. Ubytování a stravování si účastníci v případě zájmu zajišťují sami.
  • Výuka probíhá na hlavní budově Vysoké školy ekonomické na Praze 3. Výuka je organizována formou dvoudenních soustředění, která probíhají obvykle v pátek a v sobotu (výjimečně ve čtvrtek a pátek) zpravidla 2x do měsíce.
  • Přesné informace o organizaci studia budou studentům zaslány předem nebo předány na prvním soustředění.

Jak se přihlásit:

  • Přihlášení ke studiu probíhá elektronicky. Elektronický formulář přihlášky bude k dispozici v tabulce nebo je zatím možné vyplnit kontaktní formulář v řádku tabulky u příslušného oboru studia.
  • U ostatních dlouhodobých studií je přihláška na poslední straně informací o studiu, které je možné stáhnout jako soubor Word výše na této stránce.