Pro zájemce o studium

V současné době Institut již řadu let nabízí tato čtyřsemestrální specializační studia:

Studium Informace s přihláškou ke stažení Aktuální stav Předpokládaný začátek
příštího běhu
Organizačně zajišťuje
Oceňování nemovitých věcí PDF (nemovitosti)

kontaktní formulář

běží podzim 2022 Ing. Eva Junková
Oceňování podniku (obchodního závodu) Word (podnik) běží ? Marta Janíková
Oceňování nehmotného majetku Word (nehmotný majetek) běží ? PhDr. Judita Radošovská
Oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku Word (cenné papíry) závěrečné zkoušky ? Ing. Eva Junková
Oceňování výrobních zařízení Word (výrobní zařízení) neotevřeno ?

 

U studia, do kterého momentálně neprobíhá přihlašování, si zatím můžete přečíst informace, které se vztahovaly k naposledy otevřenému běhu. Některé údaje se ale mohou pro příští běh změnit. Zájemci o studium mohou využít kontaktního formuláře v tabulce u studia Oceňování nemovitých věcí nebo u ostatních studií se mohou předběžně přihlašovat u organizačního garanta uvedeného v posledním sloupci tabulky. Zatím stačí stručná zpráva se jménem a kontaktem zaslaná na mailovou adresu příslušného organizačního garanta v kontaktech zde. Předběžné přihlášky nám pomohou zjistit, kdy bude dostatečný počet zájemců k otevření dalšího běhu. Přihlášené zájemce pak budeme o této skutečnosti informovat.

Co je pro všechna studia společné:

  • Výuku zajišťují zkušení pedagogové Vysoké školy ekonomické a renomovaní odborníci naší praxe. V cenách studia jsou zahrnuty náklady spojené s pedagogickým procesem včetně nákladů na vybranou studijní literaturu. Ubytování a stravování si účastníci v případě zájmu zajišťují sami.
  • Výuka probíhá na hlavní budově Vysoké školy ekonomické na Praze 3. Výuka je organizována formou dvoudenních soustředění, která probíhají obvykle v pátek a v sobotu (výjimečně ve čtvrtek a pátek) zpravidla 2x do měsíce.
  • Přesné informace o organizaci studia budou studentům zaslány předem nebo předány na prvním soustředění.

Jak se přihlásit:

  • Přihlášení ke studiu Oceňování nemovitých věcí probíhá elektronicky. Elektronický formulář přihlášky bude k dispozici v tabulce. Zatím je možné vyplnit Kontaktní formulář v tabulce.
  • U ostatních dlouhodobých studií je přihláška na poslední straně informací o studiu, které je možné stáhnout jako soubor Word výše na této stránce – viz dále.
  • Tuto přihlášku vyplňte v počítači, a pak vytiskněte, nebo vytiskněte prázdnou, a pak vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
  • Přihlášku podepište.
  • Podepsanou přihlášku s přílohami zašlete poštou na adresu Institutu poštou (Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3), nebo naskenovanou včetně podpisu mailem (na mailovou adresu organizační garantky konkrétního studia).