Pro zájemce o studium

V současné době Institut již řadu let nabízí tato čtyřsemestrální specializační studia:

Studium Informace s přihláškou ke stažení Aktuální stav Předpokládaný začátek
příštího běhu
Organizačně zajišťuje
Oceňování nemovitých věcí PDF (nemovitosti)

kontaktní formulář

přihlašování ukončeno ? 2022 Ing. E. Junková
Oceňování podniku (obchodního závodu) Word (podnik) běží ? M. Janíková
Oceňování nehmotného majetku Word (nehmotný majetek) běží ? PhDr. Judita Radošovská
Oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku Word (cenné papíry) závěrečné zkoušky ? Ing. E. Junková
Oceňování výrobních zařízení Word (výrobní zařízení) neotevřeno ?

 

U studia, do kterého momentálně neprobíhá přihlašování, si zatím můžete přečíst informace, které se vztahovaly k naposledy otevřenému běhu. Některé údaje se ale mohou pro příští běh změnit. Zájemci o studium mohou využít kontaktního formuláře v tabulce u studia Oceňování nemovitých věcí nebo u ostatních studií se mohou předběžně přihlašovat u organizačního garanta uvedeného v posledním sloupci tabulky. Zatím stačí stručná zpráva se jménem a kontaktem zaslaná na mailovou adresu příslušného organizačního garanta v kontaktech zde. Předběžné přihlášky nám pomohou zjistit, kdy bude dostatečný počet zájemců k otevření dalšího běhu. Přihlášené zájemce pak budeme o této skutečnosti informovat.

Co je pro všechna studia společné:

  • Výuku zajišťují zkušení pedagogové Vysoké školy ekonomické a renomovaní odborníci naší praxe. V cenách studia jsou zahrnuty náklady spojené s pedagogickým procesem včetně nákladů na vybranou studijní literaturu. Ubytování a stravování si účastníci v případě zájmu zajišťují sami.
  • Výuka probíhá na hlavní budově Vysoké školy ekonomické na Praze 3. Výuka je organizována formou dvoudenních soustředění, která probíhají obvykle v pátek a v sobotu (výjimečně ve čtvrtek a pátek) zpravidla 2x do měsíce.
  • Přesné informace o organizaci studia budou studentům zaslány předem nebo předány na prvním soustředění.

Jak se přihlásit:

  • Přihlášení ke studiu Oceňování nemovitých věcí probíhá elektronicky. Elektronický formulář přihlášky bude k dispozici v tabulce. Zatím je možné vyplnit Kontaktní formulář v tabulce.
  • U ostatních dlouhodobých studií je přihláška na poslední straně informací o studiu, které je možné stáhnout jako soubor Word výše na této stránce – viz dále.
  • Tuto přihlášku vyplňte v počítači, a pak vytiskněte, nebo vytiskněte prázdnou, a pak vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
  • Přihlášku podepište.
  • Podepsanou přihlášku s přílohami zašlete poštou na adresu Institutu poštou (Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3), nebo naskenovanou včetně podpisu mailem (na mailovou adresu organizační garantky konkrétního studia).