Pro zájemce o studium

V současné době Institut již řadu let nabízí tato čtyřsemestrální specializační studia:

Studium Informace s přihláškou ke stažení Aktuální stav Předpokládaný začátek
příštího běhu
Organizačně zajišťuje
Oceňování nemovitých věcí Word (nemovitosti) přihlašování do 5.11.2018 listopad 2018 Mgr. R. Budilová
Oceňování podniku (obchodního závodu) Word (podnik) přihlašování do 12.1.2019 leden 2019 M. Janíková
Oceňování nehmotného majetku Word (nehmotný majetek) závěrečné
zkoušky
? Ing. E. Junková
Oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku Word (cenné papíry) běží ? Ing. E. Junková
Oceňování výrobních zařízení Word (výrobní zařízení) neotevřeno ?

 

V současné době je možné zasílat přihlášky do studia Oceňování podniku (obchodního závodu) a studia Oceňování nemovitých věcí. U studia, do kterého momentálně neprobíhá přihlašování, si zatím můžete přečíst informace, které se vztahovaly k naposledy otevřenému běhu. Některé údaje se ale mohou pro příští běh změnit. Zájemci o studium Oceňování nehmotného majetku nebo Oceňování cenných papírů se mohou předběžně přihlašovat u Ing. Junkové. Zatím stačí stučná zpráva se jménem a kontaktem zaslaná na mailovou adresu eva.junkova@vse.cz . Předběžné přihlášky nám pomohou zjistit, kdy bude dostatečný počet zájemců k otevření dalšího běhu. Přihlášené zájemce pak budeme o této skutečnosti informovat.

Co je pro všechna studia společné:

  • Výuku zajišťují zkušení pedagogové Vysoké školy ekonomické a renomovaní odborníci naší praxe. V cenách studia jsou zahrnuty náklady spojené s pedagogickým procesem včetně nákladů na vybranou studijní literaturu. Ubytování a stravování si účastníci v případě zájmu zajišťují sami.
  • Výuka probíhá na hlavní budově Vysoké školy ekonomické na Praze 3. Výuka je organizována formou dvoudenních soustředění, která probíhají obvykle v pátek a v sobotu (výjimečně ve čtvrtek a pátek).
  • Přesné informace o organizaci studia budou studentům předány na prvním soustředění.

Jak se přihlásit:

  • Přihláška je na poslední straně informací o studiu, které je možné stáhnout jako soubor Word výše na této stránce.
  • Tuto přihlášku vyplňte v počítači a pak vytiskněte, nebo vytiskněte prázdnou a pak vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
  • Přihlášku podepište.
  • Podepsanou přihlášku s přílohami zašlete poštou na adresu Institutu poštou (Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3), nebo naskenovanou včetně podpisu mailem (na mailovou adresu organizační garantky konkrétního studia).