OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ – zahájeno přihlašování do úspěšného čtyřsemestrálního studia

Institut oceňování majetku otevírá 26. běh čtyřsemestrálního studia Oceňování nemovitých věcí.

Datum zahájení 20. – 21. listopadu 2020 (1. soustředění).

Podrobnější informace a přihláška jsou ke stažení (pro všechna dlouhodobá studia) na stránce:

Dlouhodobé specializační studium – Pro zájemce o studium.