Přihlašování do 4-semestrálního (distančního) studia OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ, jaro 2021

Institut oceňování majetku otevírá 26. běh čtyřsemestrálního studia Oceňování nemovitých věcí.

Studium plánujeme zahájit na přelomu měsíce března a dubna 2021, termín 1. soustředění upřesníme začátkem roku 2021.

Podrobnější informace v PDF souboru a přihláška jsou ke stažení na stránce:

Dlouhodobé specializační studium – Pro zájemce o studium – v tabulce studia Oceňování nemovitých věcí.

Hledejte v nové situaci nové příležitosti a investujte do vzdělání!