Jednodenní seminář Aktuality a změny v soudním znalectví včetně GDPR

15. září
2018

Institut oceňování majetku Vás srdečně zve na jednodenní odborný seminář Aktuality a změny v soudním znalectví včetně GDPR, aneb na co si musí dát pozor zkušení znalci i po letech praxe, který se koná v sobotu 15. září 2018. Jedná se o opakování semináře, který se konal 28. května 2018.

Jde o jednodenní seminář věnovaný aktuálním změnám a novinkám soudního znalectví, tedy těm, které musí znát i zkušený znalec s dlouholetou znaleckou praxí. Seminář byl připraven jednak na základě reakcí na velmi úspěšné specializační studium „Obecná problematika soudního znalectví – Znalecké minimum“, ale zejména na základě dotazů týkajících se nové legislativy, která se znalecké činnosti bezprostředně dotýká. Účelem tohoto semináře je snaha usnadnit účastníkům orientaci v neustále se vyvíjející legislativě, seznámit je se zásadními změnami a novinkami promítajícími se do výkonu funkce znalce a upozornit je na stále často se vyskytující pochybení.

Kurz je v části týkající se GDPR svým zaměřením ojedinělý, neboť se svým obsahem zaměřuje na GDPR při výkonu znalecké činnosti a provede účastníky tímto nařízením a seznámí je s novými povinnostmi, které jim jako zpracovatelům různých osobních údajů od 25. května 2018 (účinnost nařízení) vyvstaly.

Administrativní zajištění semináře: Marta Janíková

Přehled všech seminářů je v sekci Krátkodobé kurzy a semináře.