Lidé

Hlavní pracovníci Institutu oceňování majetku:

Ředitel: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Působí zároveň jako pedagog a vedoucí katedry na katedře financí a oceňování podniku VŠE. Specializuje se na oceňování podniků. Je soudním znalcem pro oceňování podniků.
Kancelář č. 36a NB, VŠE Praha 3
(Kancelář na katedře č. 115/116 NB)
Administrativní a organizační pracovnice: Mgr. Renata Budilová
renata.budilova@vse.cz, sekretariát IOM, ogranizační garant kurzu Oceňování nemovitostí,
kancelář č. 76 NB, VŠE Praha 3
Marta Janíková
marta.janikova@vse.cz, ogranizační garant kurzu Oceňování podniku,
kancelář č. 76 NB, VŠE Praha 3
Ing. Eva Junková
eva.junkova@vse.cz, eva.junek@post.cz, ogranizační garant kurzu Oceňování nehmotného majetku a Znalecké minimum,
kancelář č. 17 NB, VŠE Praha 3
Tereza Marková
tereza.markova@vse.cz, agenda znaleckých posudků,
kancelář č. 17 NB, VŠE Praha 3
Zorka Kocourková
zorka@vse.cz, sekretářka katedry financí a oceňování podniku,
kancelář 116 NB (sekretariát katedry financí a oceňování), VŠE Praha 3
Odborní pracovníci: Mgr. Bc. Jaroslav Šantrůček, LL.M. (oceňování podniku)
Ing. Michal Dohanyos (oceňování movitého majetku)
Ing. Petr Turczer (oceňování nemovitostí)
doc. Ing. Pavla Maříková, CSc. (oceňování podniku)
Ing. František Poborský, Ph.D. (oceňování podniku, specializační studium oceňování nemovitostí)

Institut trvale spolupracuje s řadou dalších odborných pracovníků.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague