Příjem přihlášek do dlouhodobého studia Oceňování nehmotného majetku

Zahájen příjem přihlášek do čtyřsemestrálního studia Oceňování nehmotného majetku.

Předpokládáme, že studium Oceňování nehmotného majetku bude zahájeno v termínu leden/únor 2020.

Podrobnější informace a přihláška jsou ke stažení pro všechna dlouhodobá studia na stránce:

Dlouhodobé specializační studium – Pro zájemce o studium.

 

Příjem přihlášek do dlouhodobého studia Oceňování nehmotného majetku