Příjem přihlášek do dlouhodobého studia Oceňování nehmotného majetku

Zahájen příjem přihlášek do čtyřsemestrálního studia Oceňování nehmotného majetku.

Přihlašování bylo prodlouženo. Předpokládáme, že studium Oceňování nehmotného majetku bude zahájeno v termínu duben 2020.

Podrobnější informace a přihláška jsou ke stažení pro všechna dlouhodobá studia na stránce:

Dlouhodobé specializační studium – Pro zájemce o studium.

Vzhledem k uzavření školy z důvodu koronavirové nákazy bude studium zahájeno po opětovném otevření školy. Je tedy zatím možné ještě posílat přihlášky.

Příjem přihlášek do dlouhodobého studia Oceňování nehmotného majetku