Co se děje na IOM?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Změna v závěrečných zkouškách dlouhodobého kurzu IOM Oceňování podniku

Související stránky

Od listopadu 2009 bude mít závěrečná zkouška dlouhodobého specializačního kurzu Oceňování podniku pořádaného IOM kromě ústní zkoušky i část písemnou, a to vyřešení příkladu obsahujícího některé ze základních oceňovacích výpočtů.

Posluchači v den zkoušky budou nejprve písemně řešit příklad. Bezprostředně po písemné části zkoušky budou příklady opraveny. Pokud v příkladu nebudou zásadní metodické chyby, bude účastník připuštěn k ústní části, ve které zodpovídá dvě náhodně vytažené otázky a obhajuje závěrečnou práci.

Typy výpočtů, které budou součástí závěrečné zkoušky, obsahují soubory s cvičnými příklady, které si posluchači mohou stáhnout na stránce pro účastníky kurzu Oceňování podniku. Soubory obsahují zadání a hlavní výsledky. Slouží k natrénování výpočtů pro závěrečnou zkoušku. Jedná se o nejpodstatnější část výpočtů při ocenění podniku, proto jejich správné vyřešení je podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce a obdržení osvědčení a absolvování kurzu. Příklady jsou variantami výpočtů, které byly probírány na cvičení.

Účastníci si k závěrečné zkoušce přinesou kalkulačku s běžnými funkcemi (nikoli složitější elektroniku).