Co se děje na IOM?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Změna mailových adres v hotelu Krystal

Související stránky

V souvislosti s přechodem objektu hotelu Krystal, ve kterém IOM sídlí, pod správu Univerzity Karlovy, došlo od 1. 2. 2009 ke zrušení mailových adres končících „@cdms.vse.cz“ a jejich nahrazení adresami „@krystal.cuni.cz„.

Používejte tedy adresy: Mgr. Renata Budilová: budilova@krystal.cuni.cz (již nahrazena novou adresou VŠE – viz níže), Marta Janíková: janikova@krystal.cuni.cz.

V dohledné době předpokládáme převod mailových adres na standardní adresy Vysoké školy ekonomické. Proto, prosíme, sledujte tyto internetové stránky, kde bude vždy informace o aktuálně platných mailových adresách. 

V současné době je již v provozu adresa renata.budilova@vse.cz , která bude základním kontaktem na Mgr. Renatu Budilovou, i adresa marta.janikova@vse.cz , která bude základním kontaktem na paní Martu Janíkovou.