Fotoalbum z konference 2005

Standardy pro oceňování podniku

Předsednický stůl – zleva:

Předsednický stůl

Předsednický stůl (doc. Harumová, prof. Majtán)

Předsednický stůl (prof. Majtán, J. Šantrůček)

doc. Ing. Mikuláš Szilágyi, CSc. (Žilinská univerzita v Žilině): příspěvek Pôsobnosť a poslanie znaleckých ústavov v procese vzdelávania znalcov a tvorby metodických postupov v znaleckej činnosti na Slovensku

doc. Mikuláš Szilágyi

Ing. Martin Záklasník (konzultant společnosti Detecon International v Bonnu): příspěvek Reálné opce a jejich využití při oceňování podniku a projektu

Ing. Martin Záklasník

Ing. Pavel Svačina (VŠE Praha): Příspěvek Tržní ocenění nehmotného majetku obsaženého v léčivu

Ing. Pavel Svačina

Účastníci konference (přednášky v aule a oběd v jídelně)

Aula (klepnutím lze zvětšit)Aula (klepnutím lze zvětšit)Aula (klepnutím lze zvětšit)Oběd (klepnutím lze zvětšit)


 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague