-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Fotoalbum z konference 2004

Metodické problémy oceňování podniku

Hotel Krystal na Veslavíně

Hotel Krystal

Předsednický stůl – zleva:

  • prof. Miloš Mařík (ředitel Institutu oceňování majetku při VŠE Praha)
  • prof. dr. Gottfried Nahr (Fachhochschule Regensburg, SRN)
  • doc. Bojka Hamerníková (děkanka fakulty financí a účetnictví VŠE, která konferenci zahajovala)
  • prof. Ján Porvazník (ředitel Centra dalšího vzdělávání EU Bratislava)
  • Ing. Bedřich Malý (prezident České komory odhadců majetku)

 Předsednický stůl

Předsednický stůl  

DOPOLEDNÍ PROGRAM

doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (děkanka F1 VŠE): Zahájení konference

doc. Bojka Hamerníková

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. (VŠE): Několik poznámek ke stavu oceňování podniku v ČR

prof. Miloš Mařík

prof. dr. Gottfried Nahr (FHS Regensburg) – příspěvek: Názory na hodnotu podniku v teorii a praxi

prof. Gottfried Nahr

prof. Gottfried Nahr

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. (EU Bratislava): Súčasné a očakávané možnosti ohodnocovania spôsobilosti pracovníkov a pracovných pozicií v organizaciach

prof. Ján Porvazník

prof. Ján Porvazník

Ing. Bedřich Malý (ČKOM): Certifikace odhadců v České republice

Ing. Bedřich Malý

Ing. Bedřich Malý

Pohled do sálu auly

Aula (klepnutím lze zvětšit)Aula (klepnutím lze zvětšit)

prof. Gottfried Nahr a prof. Miloš Mařík

prof. Nahr a prof. Mařík

ODPOLEDNÍ SEKCE 1: VYBRANÉ METODICKÉ PROBLÉMY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ

 Ing. Pavel Svačina (VŠE): Existuje tržní hodnota podniků?

Ing. Pavel Svačina

Ing. Pavel Svačina

Ing. Barbora Jetmarová (VŠE): Tržní a objektivizovaná hodnota z pohledu českého znalce

Ing. Barbora Jetmarová

Ing. Barbora Jetmarová

Ing. Zuzana Vydrová (VŠE): Metoda reálných opcí a její úskalí

Ing. Zuzana Vydrová

Ing. Stanislav Kopeček (ASA, Deloitte & Touche): Úrovně hodnoty – oceňovací diskonty a prémie

Ing. Stanislav Kopeček

Ing. Tomáš Buus (VŠE): Diskonty za diversifikaci při oceňování koncernů

Ing. Tomáš Buus

RNDr. Dana Procházková, DrSc.: Zdroje rizik pro podnik a řízení bezpečnosti podniku

RNDr. Dana Procházková

ODPOLEDNÍ SEKCE 2: ZVLÁŠTNOSTI OCEŇOVÁNÍ VYBRANÝCH TYPŮ PODNIKŮ

Prof. Ing. Eva Kislingerová, Ing. Jiří Hnilica, Phd. (VŠE): Risk management a jeho vliv na hodnotu firmy

prof. Eva Kislingerová

prof. Eva Kislingerová a Ing. Jiří Hnilica

Ing. Jindřich Karpíšek (soundní znalec): Možnosti využití konceptu EVA k oceňování těžebních závodů a ložisek nerostů (v pozadí předsedové sekce prof. Kislingerová a doc. Hrdý)
Ing. Jindřich Karpíšek

Pohled do posluchárny sekce 2

Posluchárna sekce 2 (kepnutím lze zvětšit)

ODPOLEDNÍ SEKCE 3: OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU

Ing. Zuzana Bělohradská (Úřad průmyslového vlastnictví ČR): Aktuální problémy oceňování nehmotného majetku v ČR

Ing. Zuzana Bělohradská

Ing. Zuzana Bělohradská

doc. Ing. Anna Harumová, PhD. (EU Bratislava): Oceňování pohledávek ve Slovenské republice

doc. Anna Harumová

dr. Jaroslav Šantrůček (ČKOM): Pohledávky, cese a hodnota

Jaroslav Šantrůček

Jaroslav Šantrůček

Ing. Josef Malý, PhD. (VŠE): Know-how, jeho vymezení a oceňování

Ing. Josef Malý

Pohled do posluchárny sekce 3

Posluchárna sekce 3 (klepnutím lze zvětšit)