Fotoalbum z konference 2003

Současné probémy oceňování podniku s důrazem na fúze a akvizice

Předsednický stůl – zleva:

Předsednický stůl

Prezence (zajišťuje Ing. Laník a Ing. Korbová)

Prezence

prof. dr. Gottfried Nahr (FHS Regensburg) – příspěvek: Ocenění podniku a přiměřené vyrovnání při nuceném odchodu společníka v podmínkách Německa („squeeze-out“)

prof. Gottfried Nahr

Ing. Anna Harumová, CSc. (EU Bratislava) – příspěvek: Rozvoj spolupráce Slovenska s Evropskými znaleckými organizacemi

Ing. Anna Harumová

Prof. Miloš Mařík (VŠE) – příspěvek: Několik poznámek k oceňování podniků v podmínkách České republiky

prof. M. Mařík

prof. Miloš Mařík

Mgr. Klára Cetlová (Komise pro cenné papíry) – příspěvek: Metodika KCP pro znalecké posudky

Ing. Klára Cetlová

Ing. Bedřich Malý (ČKOM) – příspěvek: Evropské oceňovací standardy a hodnocení rizika majetku

Ing. Bedřich Malý

Doc. Eva Majdúchová (EU Bratislava) – příspěvek: Nové přístupy v oceňovací legislativě ve Slovenské republice s důrazem na oceňování při fúzích a akvizicích

doc. Eva Majdúchová

Jaroslav Šantrůček (ČKOM) – příspěvek: Obchodní zákoník, fúze a ocenění podniku v ČR

Jaroslav Šantrůček

Ing. Milan Hrdý, PhD. (VŠE) – příspěvek: Analýza rizika při oceňování bank

Ing. Milan Hrdý

Ing. Milan Hrdý

Ing. Jan Jurečka, CSc. (VŠE) – příspěvek: Model pro oceňování ochranných známek

Ing. Jan Jurečka

Doc. Petr Marek (VŠE) – příspěvek: Dividendová politika a její vliv na hodnotu podniku

doc. Petr Marek

doc. Petr Marek

Pohled do sálu auly

AulaAulaAulaAula


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague