Oceňování podniků

Organizace

Organizační garant kurzu:   Marta Janíková
Úřední hodiny: úterý 8.00 – 16.30, čtvrtek 8.00 – 16.30.
Pondělí až pátek je k dispozici také Mgr. Renata Budilová (garant kurzu oceňování nemovitostí).
Místnost: 76 NB
Telefon: 224 095 496
E-mail: marta.janikova@vse.cz

Upozornění

Podklady ke cvičení 9. 12. 2017

Vzorová studie – ukázka pro závěrečnou práci

Informace pro závěrečnou zkoušku a obhajobu

Posluchači by měli závěrečnou zkoušku složit do jednoho roku po skončení výuky (tj. od skončení přednášek), v odůvodněných případech na základě žádosti do dvou let.

K závěrečné zkoušce si přineste běžnou kalkulačku (tj. pouze s obvyklými výpočetními funkcemi).

Závěrečná zkouška zahrnuje:

 1. Obhajobu závěrečné práce na základě oponentského posudku (oponenta stanovuje IOM).
 2. Zkoušku, která probíhá formou písemného testu. Písemný test se skládá z jednoho až dvou příkladů a 10 až 15 otázek. Ústní zkouška se skládá z rozpravy nad testem a doplňkových otázek. Na test je třeba mít sebou kalkulačku s běžnými funkcemi (nikoli složitější elektroniku).

Závěrečné osvědčení pak bude obsahovat klasifikaci:

Orientační termíny pro příští závěrečné zkoušky (mohou být pozměněny podle aktuální situace):

Soubory Excel s cvičnými příklady pro závěrečnou zkoušku ke stažení (v závorce je uvedeno datum aktualizace materiálu, příklady jsou variantami k výpočtům, které byly probírány na cvičení v rámci kurzu):

 1. DCF Entity (30.10.2009)
 2. DCF Entity a Equity (26.1.2012)
 3. DCF APV (30.10.2009)
 4. DCF varianty a kapitálová struktura (30.10.2009)

Soubory Word ke stažení (v závorce je uvedeno datum aktualizace materiálu)
Na posledním soustředění posluchači dostávají tyto materiály v podobě, která odpovídá obsahu materiálů na internetu. U rozdávaných materiálů je obvykle uvedeno datum tisku materiálu jako ujištění, že jde o aktuální verzi materiálů. Tyto materiály však mají relativně trvalejší platnost, aktualizují se jen občas a datum uvedené zde na internetu je poslední datum skutečné změny v textu. Proto stačí kontrolovat, zda u souborů níže není uvedeno novější datum, než bylo datum posledního soustředění. V takovém případě si soubor stáhněte a nahraďte jím materiál obdržený na konci výuky.

 1. Požadavky IOM na závěrečné práce (11. 11. 2011)
 2. Doporučená osnova závěrečných prací (11. 11. 2011)
 3. Přehled častých nedostatků závěrečných prací na ocenění podniku (11. 11. 2011)
 4. Vzor titulních desek práce (15. 7. 2008)
 5. Přihláška k závěrečné zkoušce a obhajobě (11. 11. 2011)
 6. Okruhy témat k závěrečné zkoušce (1. 10. 2016)

V zájmu ušetření nákladů na vazbu je třeba závěrečnou práci nejprve zaslat elektronicky na mailovou adresu organizačního garanta kurzu k předběžnému posouzení oponentem, a to nejméně 8 týdnů před zamýšleným termínem zkoušky.

Po připuštění k obhajobě zašlete:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague