Co se děje na IOM?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová publikace Maříková-Mařík: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku

Související stránky

V říjnu 2007 IOM vydal novou publikaci Maříková, P. – Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, VŠE-IOM 2007. Zakoupit ji lze v prodejně ekonomické literatury VŠE. Více informací v sekce Ediční činnost – Publikace (publikace č. 22).