-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Příjem přihlášek do kurzů Oceňování nemovitostí, Oceňování podniku a Oceňování nehmotného majetku 2014

Související stránky

23.5.2014 1.9.2014

V květnu byl zahájen příjem přihlášek do dvacátého běhu čtyřsemestrálních kruzů Oceňování nemovitostí a Oceňování podniku, které budou začínat na podzim 2014.

Institut oceňování majetku dále připravil nový čtyřsemestrální kurz Oceňování nehmotného majetku. Zahájení je plánováno na podzim 2014.

Podrobnější informace a přihláška jsou ke stažení pro všechny kurzy jsou na stránce Vzdělávací činnost – dlouhodobé kurzy.