-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Příjem přihlášek do dlouhodobých kurzů Oceňování nemovitostí a Oceňování podniků 2016

Související stránky

13.5.2016 21.10.2016

V květnu byl zahájen příjem přihlášek do jednadvacátého běhu čtyřsemestrálních kruzů Oceňování nemovitých věcí a Oceňování podniku (obchodního závodu).  Kurzy budou začínat na podzim 2016.

Podrobnější informace a přihláška jsou ke stažení pro všechny kurzy jsou na stránce Vzdělávací činnost – dlouhodobé kurzy.