-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Příjem přihlášek do dlouhodobého studia Oceňování nemovitostí a Oceňování podniků

Související stránky

10.7.2018 19.10.2018

V červenci byl zahájen příjem přihlášek do čtyřiadvacátého běhu čtyřsemestrálního studia Oceňování nemovitých věcí a Oceňování podniku (obchodního závodu).  Předpokládáme, že studium Oceňování nemovitých věcí bude začínat v listopadu 2018 a studium Oceňování podniku v lednu 2019.

Podrobnější informace a přihláška jsou ke stažení pro všechna dlouhodobá studia na stránce Vzdělávací činnost – dlouhodobé studium.