Bezriziková výnosnost z úrokových swapů

Na této stránce je možné stáhnout dataset s diferencovanými bezrizikovými výnosovými mírami jako jedné složky diskontní míry pro výnosové ocenění podniku, a to pro jednotlivé budoucí roky v rozmezí 1 až 20 let dopočítané z českých úrokových swapových měr. Bezrizikové míry jsou uvedeny jak ve formě spotových měr, tak ve formě jednoletých termínových měr.

Autor: Ing. Michal Dvořák

Dataset poskytnutý autorem je sestaven podle metodologie uvedené v článku Dvořák, M.: Užití swapových sazeb pro stanovení bezrizikové míry se zřetelem na Českou republiku. Oceňování č. 1/2014, ročník 7, str. 3-26.

E-mailový kontakt na autora pro případné dotazy k datasetu: michal [at] michaldvorak.eu

Soubor Excel ke stažení: Rf z úrokových swapů (datum poslední aktualizace souboru 6.7.2018)

Technická poznámka:

Soubor je ve formátu Excel verze 2007 a vyšší (přípona xlsx). Pokud by se neotevíral správně, zkuste buď použít jiný internetový prohlížeč, nebo požadovaný soubor nejprve uložit na disk (např. klepnout na odkaz souboru pravým tlačítkem myši a z takto vyvolané nabídky zvolit příkaz pro uložení, pokud by program předpokládal jinou příponu souboru, tak při ukládání k názvu souboru ručně připište příponu .xlsx) a pak soubor otevřít běžným způsobem již ve vašem počítači.

Další informace k možnostem odhadu bezrizikové výnosové míry lze najít např. v publikaci Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy). Praha, Ekopress 2011, kap. 10.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague