-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bezriziková výnosnost model Fama-Bliss

Související stránky

Autor: Ing. Michal Dvořák

Stránka poskytne dataset k článku Michal Dvořák: Bezrizikové sazby ze státních dluhopisů: metoda Fama-Bliss, Oceňování č. 3/2016, ročník 9, str. 55-71

Stránka se připravuje