Co se děje na IOM?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová stránka s daty pro Svenssonovu metodu

Související stránky

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás informovat, že jsme se rozhodli založit na internetových sránkách IOM novou rubriku, ve které si klademe za cíl přispívat ke zvyšování odborné úrovně oceňování podniku v české republice. Jako první počinek uvádíme tabulku aktuálních odhadů bezrizikových výnosových měr použitelných při určování nákladů vlastního kapitálu. Tabulka vychází z potřeby diferencovat diskontní míry a tím i bezrizikové výnosové míry v čase a je založena na odhadu spotových úrokových měr vyvozených z německých státních dluhopisů pomocí tzv. Svenssonovy funkce. Tento způsob je již několik let používán v okolních německy hovořících zemích a opírá se o stále aktualizované odhady parametrů Svenssonovy funkce, které uvádí DeutcheBank na svých internetových stránkách. S využitím těchto parametrů vypočítáváme spotové míry a z nich termínové míry, které jsou použitelné pro jednotlivé roky první fáze (plánovacího období) a k tomu připojujeme odhad bezrizikové výnosové míry použitelné pro pokračující hodnotu počítanou výnosovým způsobem. Věříme, že náš námět najde využití v české oceňovací praxi. Podrobnější informaci lze získat z odborné literatury, kterou uvádíme na stránce se Svenssonovou metodou.