Co se děje na IOM?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová publikace Zazvonil: Oceňování nemovitostí – výnosový přístup

Související stránky

Od prosince 2010 je v prodeji publikace Zazvonil, Z.: Oceňování nemovitostí – výnosový přístup (textová část – cvičení). Jedná se o praktickou příručku, která stručnou formou sylabu vysvětluje základní principy výnosového oceňování nemovitostí a usnadňuje tak jejich rychlé pochopení. Více informací najdete v sekci Ediční činnost – Publikace (publikace č. 26)