Znalecké minimum

Institut oceňování majetku v určitých intervalech opakovaně pořádá jednodenní kurz věnovaný Obecné problematice soudního znalectví – Znaleckému minimu.

Kurz „Znaleckého minima“ je určen pro uchazeče o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializační čtyřsemestrální studium (§ 4 odst. 1 písm. e/ zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočníci v platném znění). Vhodný může být i pro absolventy denního studia VŠE Praha zaměřeného na oceňování podniků (hlavní specializace FO nebo vedlejší specializace 1OC), kteří v budoucnosti uvažují o profesi soudního znalce. V rámci specializačního studia získá žadatel základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti týkající se obecných nároků na vypracování znaleckého posudku, tak jak stanovují „Odborné podmínky pro jmenování znalců“ Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Cílem specializačního kurzu je příprava budoucích znalců na výkon jejich činnosti, získání odborných znalostí v technicko – správní problematice a v souhrnu pak aplikace těchto znalostí na oblast soudního znalectví podle zákona č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 37/1967 Sb., v platném znění.

Kurz je plánován na pátek 30. listopadu 2018

Organizační garant: Ing. Eva Junková.