Znalecké minimum

Institut oceňování majetku pořádá úspěšný jednodenní kurz věnovaný Obecné problematice soudního znalectví – Znaleckému minimum.

Studium je určeno uchazečům, kteří chtějí podat žádost o jmenování znalcem ještě v roce 2020 (do 31. 12. 2020 včetně), a to v oborech, ve kterých není zřízeno specializační čtyřsemestrální studium (§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění).

Absolvováním tohoto studia získá žadatel o jmenování znalcem základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti a praktické dovednosti týkající se formálního zpracování znaleckého posudku, tak jak stanovují „Odborné podmínky pro jmenování znalců“ Ministerstva spravedlnosti České republiky. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2021 nabude účinnosti zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, kterým se mimo jiné mění i podmínky pro výkon znalecké činnosti, bylo by vhodné, aby si žadatel ověřil splnění kvalifikačních požadavků na příslušném krajském soudu dle stávající právní úpravy tak, aby mohl podat žádost o jmenování znalcem příslušnému soudu do 31. 12. 2020. Bližší informace ohledně jmenování znalcem po 1. 1. 2021 budou upravovat prováděcí předpisy (vyhlášky), které dosud nejsou k dispozici.

Plánovaný termín: 18. září 2020

  • e-přihláška
  • Pozvánka s podrobnými informacemi (soubor v PDF ke stažení)

 

 

Organizační garant: Ing. Eva Junková