Hledat
Pokročilé hledání
Hlavní specializace FO

Související stránky

Hlavní specializace Finance a oceňování podniku (FO) byla otevřena v roce 2007. Garantem je Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. – katedra financí a oceňování podniku.

Podle Živnostenského zákona (zákon č. 455/1991) ve znění od roku 2004 představuje získání vysokoškolského vzdělání v oblasti oceňování splnění podmínky pro získání koncesované živnosti v oblasti oceňování majetku. Studenti, kteří úspěšně složí státní zkoušku z oceňování podniku si tedy mohou u živnostenského úřadu zažádat o přidělení IČO a pracovat jako odhadci se specializací na oceňování podniku.

Informace pro zájemce o specializaci:

Informace ke státním závěrečným zkouškám:

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací probíhá pomocí přihlášek na katedře. Aktuální informace a přihláška ke stažení jsou na internetových stránkách KFOP. Je ale nezbytné, aby si student zároveň v ISIS státnici nebo obhajobu diplomové práce zaregistroval. Obojí se nachází mezi mimosemestrálními předměty. Další informace poskytne na KFOP Ing. Staňková a paní sekretářka Zorka Kocourková.

Informace k vybraným předmětům

  1. 1FP423 – Systém řízení akvizicí a fúzí – nový volitelný předmět vhodný pro hlavní specializaci FO je otevírán od LS 2009/2010. Hlavní přednášející je Ing. Jiří Hlaváč ze společnosti TPA Horwath. Podrobnější informace o předmětu ke stažení jsou na stránce s garantovanými předměty KFOP na řádku s předmětem 1FP423.