Hledat
Pokročilé hledání
Hlavní literatura

Související stránky

Kniha Metody oceňování podniku („1. díl“)

Výchozí základní literaturou k vedlejší ï hlavní specializaci je kniha Mařík a kol.: Metody oceňování podniku. Lze ji koupit v prodejně Ekopressu (prodejna v přízemí Staré budovy VŠE). Od února 2018 je v prodeji čtvrté upravené a rozšířené vydání této publikace.

Kniha pokrývá látku z předmětu 1FP405 Oceňování podniku I (resp. 1FP305), část látky předmětu 1FP412 Oceňování podniku II a hlavní části látky k tržnímu oceňování nemovitostí v předmětu 1FP403. Tato kniha je povinná ke státní zkoušce z vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku a z hlavní specializace Finance a oceňování podniku.

Kniha Metody oceňování podniku pro pokročilé („2. díl“)

Druhou základní literaturou k vedlejší ï hlavní specializaci je kniha Mařík a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé. Lze ji koupit v prodejně Ekopressu (prodejna v Seifertově ulici).

Kniha pokrývá významnou část látky z předmětu 1FP412 Oceňování podniku II a obsahuje další rozšiřující informace. Tato kniha je povinná ke státní zkoušce z vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku a z hlavní specializace Finance a oceňování podniku.

Kniha Moderní metody hodnocení a oceňování podniku

Kniha Mařík, M. – Maříková, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku (EVA, MVA, CF ROI), 2. vydání, Ekopress 2005 podává podrobnější výklad ekonomické přidané hodnoty než kniha Metody oceňování podniku a dále obsahuje téma CF ROI.

Kniha Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku

Kniha Maříková, P. – Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, 1. vydání, VŠE-IOM 2007 obsahuje podrobnější výklad některých témat spojených s diskontní mírou, než kniha Metody oceňování podniku (zejména vliv kapitálové struktury na hodnotu podniku, jistotní ekvivalenty výnosů, způsoby odhadu bezrizikové výnosové míry a další).

Sborníky

Sborníky z mezinárodních konferencí k oceňování podniku pořádaných Institutem oceňování majetku jsou k dispozici ve studovně VŠE.

Obsahy jednotlivých sborníků (soubory Word ke stažení):

  • 2002 – Oceňování podniku v podmínkách transformujících se ekonomik
  • 2003 – Současné problémy oceňování podniku s důrazem na fúze a akvizice
  • 2004 – Metodické problémy oceňování podniku
  • 2005 – Standardy pro oceňování podniku

Časopisy

V odborných časopisech jsou průběžně zařazovány články s aktuální tématikou a novými výsledky výzkumu v oblasti oceňování, které ještě nebyly zapracovány do základních publikací. Představují proto velmi vhodnou doporučenou literaturu.

Vybrané články jsou také ke stažení na stránkce Odborné statě v sekci Odborná činnost.

1. Oceňování

Odborný časopis zaměřený na oceňování podniku a majetku, vydává Institut oceňování majetku VŠE jako čtvrtletník, od roku 2008, k dispozici ve studovně.

2. Odhadce a oceňování majetku

Odborný časopis zaměřený na oceňování podniku a majetku, vydává Česká komora odhadců majetku jako čtvrtletník, od roku 2002, k dispozici ve studovně.

3. Český finanční a účetní časopis

Odborný časopis zaměřený na finanční řízení a účetnictví podniku, obsahuje i některé články s tématikou oceňování, vydává Fakulta financí a účetnictví VŠE jako čtvrtletník, od roku 2006, časopis je k dispozici v plném rozsahu na internetu.

4. European Financial and Accounting Journal

Odborný časopis zaměřený na finanční řízení a účetnictví podniku, v angličtině, obsahuje i některé články s tématikou oceňování, vydává Fakulta financí a účetnictví VŠE jako čtvrtletník, od roku 2006, časopis je k dispozici v plném rozsahu na internetu.