1FP416

Počítačová podpora oceňování podniku

Základní informace o předmětu

Termín odevzdání seminární práce pro LS 2017/2018

Hlavní sylaby ke stažení

 1. Internetové zdroje informací (12.2.2018)
 2. Albertina – databáze českých firem (22.2.2018)
 3. MagnusWeb – databáze českých a slovenských firem (17.3.2014)
 4. Amadeus – databáze evropských firem (27.2.2018)
 5. Evalent – program pro výnosové ocenění podniku (8.4.2014)
 6. Stratex – program pro strategické finanční plánování podniku (20.4.2012)

Krátké návody ke stažení

 1. Přehled databází firem na VŠE (5.5.2018)
 2. Regresní analýza v Excelu 2007, 2010 a vyšší – základy regresní analýzy v Excelu 2007 a vyšších verzích (27.2.2018)
  Regresní analýza v Excelu 2003 – základy regresní analýzy v Excelu verze 2003 a starší (11.3.2010)
 3. Pokyny ke zjednodušenému výnosovému ocenění (24.4.2018)

Další informace

Databáze firem jsou veřejně přístupné na síti VŠE. K databázi Amadeus a Magnus vyučující sdělí přístupové heslo doc. Maříková na výuce nebo mailem. Databáze Albertina je přístupná bez hesla.

Program Evalent a Stratex jsou k dispozici pouze pod výukovými projekty 1FP416 a 1FP413. Po přeinstalaci učeben v létě 2013 již není možné studenty individuálně přiřazovat k výukovým projektům.

Po přeinstalaci učeben v létě 2013 je ukončeno používání těchto databází, které poskytovatelská firma již nemá v úmyslu dále softwarově nerozvíjet:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague