1FP413

Praktika z oceňování podniku

Základní informace o předmětu

 1. 1FP413 Informace o předmětu (14.9.2015)
 2. 1FP413 Program LS 2017/2018 (12.2.2018)

Doporučení k jednotlivým částem ocenění

 1. Závazná minimální osnova strategické analýzy (23.9.2013)
 2. Při zpracování seminární práce doporučujeme také využít první tři soubory ke stažení v rámci informací k závěrečné práci ze specializačního kurzu IOM, které najdete na stránce pro účastníky dlouhodobého kurzu Oceňování podniku:
  • Požadavky IOM na závěrečné práce
  • Doporučená osnova závěrečných prací
  • Přehled častých nedostatků závěrečných prací na ocenění podniku
 3. Případová studie Plzeňský Prazdroj (Ing. M. Pláničková, Ph.D.):

Vybrané informační zdroje

Nejčastěji používané internetové adresy:

Databáze a další software na síti VŠE:

Aktuální sylaby s návody k použití těchto produktů si můžete stáhnout ze stránek k předmětu 1FP416 Počítačová podpora oceňování podniku. Jedná se zejména o tyto materiály ke stažení:

 1. Internetové zdroje informací
 2. Databáze firem (přístupné volně z počítačů VŠE):
  • Amadeus
  • Albertina
  • MagnusWeb
 3. Stručný návod pro provedení regresní analýzy v Excelu

Databáze firem jsou veřejně přístupné na síti VŠE (souštění viz úvod v sylabu ke každé databázi). K databázi Amadeus a Magnus sdělí přístupové heslo doc. Maříková, ostatní databáze jsou přístupné bez hesla

Podklady k oceňovanému podniku VAFO PRAHA, s.r.o.

 Podklady k oceňovanému podniku SPEDOS VRATA, a.s.

 Podklady k oceňovanému podniku SOR Libchavy spol. s r.o.

Podklady k oceňovanému podniku Mlýn Perner Svijany

Podklady k oceňovanému podniku Elektrárny Opatovice

Podklady k oceňovanému podniku TOS Varnsdorf, a. s.

Podklady k oceňovanému podniku Škoda AUTO, a. s.

Podklady k oceňovanému podniku Plzeňský Prazdroj, a. s.

Základní informace:

Finanční výkazy a výroční zprávy:

Staropramen:

Trh s pivem:

Legislativa o potravinách a tabákových výrobcích:

Podklady k oceňovanému podniku Sintex, a. s.

Podklady k oceňovanému podniku Jednota, spotřební družstvo

Účetní výkazy:

Výroční zprávy:

 

Přehled oponentů pro pracovní skupiny v LS 2017/2018

Čtvrtek 12.45:

Čtvrtek 14.30:

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague