1FP412

Oceňování podniku II

Základní informace o předmětu

Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení.  Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Jedná se o soubory ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

 1. Varianty metody DCF (11.2.2018)
 2. Kapitálová struktura (17.2.2018)
 3. Ekonomická přidaná hodnota (2.3.2018)
 4. Oceňování pohledávek (23.3.2018)
  Oceňování pohledávek – studie (23.3.2018)
 5. Diskonty a prémie (5.4.2018)
 6. Bezriziková výnosová míra (15.4.2018)

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 3. vydání, Ekopress 2011:

 1. Komplexní stavebnicová metoda (tj. diskontní míra pro investiční hodnotu): kap. 4.1.4.6 (látka bude potřeba pro cvičení v 10. týdnu výuky)
 2. Majetkové ocenění: kap. 6.1 až 6.7 (z toho kapitola 6.6.3 Pohledávky pro účely postoupení přednášena bude) (látka bude potřeba pro domácí studii č. 1)
 3. Diskonty a prémie: kap. 7.2.7 Ochrana minoritních akcionářů v legislativě ČR (vhodné přečíst na cvičení v 11. týdnu výuky)

Kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé, 1. vydání, Ekopress 2011:

 1. Naivní a klasický model vlivu zadlužení podniku na jeho hodnotu: kap. 3.1 a 3.2 (stačí se naučit k testu)
 2. Tržní náklady vlastního kapitálu odvozené z minulých dat: kap. 11 (stačí se naučit k testu, zejména model Fama-French, náklady VK bez možnosti diverzifikace a totální beta)
 3. Odhad nákladů vlastního kapitálu ex-ante: kap. 12 (stačí se naučit k testu)
 4. Jistotní ekvivalenty výnosů: kap. 13, stačí JEV pro 1 období, tj. je možné vynechat pasáž k více obdobím na str. 340 až 346 (JEV investiční i tržní pro jedno období bude potřeba pro cvičení v 13. týdnu výuky)

Příklady k procvičení

Prošli jste si cvičení a máte pocit, že příklady umíte? Zkuste si samostatně vypočítat tyto variantní příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

 1. Metoda DCF APV (3. 12. 2007)
 2. Varianty DCF a kapitálová struktura (27. 2. 2009)
 3. Kapitálová struktura – iterace k ručnímu procvičení (27. 2. 2009)
 4. Amortizační hodnota (3. 12. 2007)
 5. Ekonomická přidaná hodnota (19. 12. 2004)
 6. EVA entity a equity (3. 12. 2007)
 7. Komplexní stavebnicová metoda (19. 12. 2004)
 8. Majetkové ocenění (8. 11. 2005)

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague