Zahájeno přihlašování do dlouhodobého studia Oceňování podniku

Zahájen příjem přihlášek do čtyřsemestrálního studia Oceňování podniku.

Předpokládáme, že studium Oceňování podniku bude zahájeno v říjnu 2020.

Podrobnější informace a přihláška jsou ke stažení pro všechna dlouhodobá studia na stránce:

Dlouhodobé specializační studium – Pro zájemce o studium.