Zahájeno přihlašování do čtyřsemestrálního studia OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Příjem přihlášek do čtyřsemestrálního studia OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ – 27. běh

Zahájení studia (1. soustředění): 4. – 5. 11. 2022

Informace o studiu

E-přihláška