Čtyřsemestrální studiu OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Ukončen příjem přihlášek do čtyřsemestrálního studia OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ – 27. běh

U studia momentálně neprobíhá přihlašování, můžete si zatím přečíst informace k příštímu běhu. Zájemci o zatím neotevřené studium mohou využít kontaktního formuláře. Předběžný zájem nám pomůže zjistit, kdy bude dostatečný počet zájemců k otevření dalšího běhu studia. Předběžně přihlášené zájemce pak budeme o této skutečnosti přednostně informovat.

 

Informace o studiu

Kontaktní formulář