Příjem přihlášek do dlouhodobého studia Oceňování podniku (běh 24)

12. ledna
2019

V červenci byl zahájen příjem přihlášek do čtyřiadvacátého běhu čtyřsemestrálního studia Oceňování podniku (obchodního závodu).  Předpokládáme, že studium Oceňování podniku bude začínat v lednu 2019.

Podrobnější informace a přihláška jsou ke stažení pro všechna dlouhodobá studia na stránce Dlouhodobé specializační studium – Pro zájemce o studium. Termín pro zasílání přihlášek byl prodloužen do 12. 1. 2019.