Příjem přihlášek do dlouhodobého studia Oceňování nemovitých věcí (běh 24)

5. listopadu
2018

V červenci byl zahájen příjem přihlášek do čtyřiadvacátého běhu čtyřsemestrálního studia Oceňování nemovitých věcí.  Předpokládáme, že studium Oceňování nemovitých věcí bude začínat v listopadu 2018.

Termín pro přihlášky byl prodloužen, v současné době je tedy ještě možné přihlášky zasílat.

Podrobnější informace a přihláška jsou ke stažení pro všechna dlouhodobá studia na stránce:

Dlouhodobé specializační studium – Pro zájemce o studium.