13. 10. 2023 opakujeme úspěšný jednodenní seminář „Práva a povinnosti znalců podle nové právní úpravy“ jako podpora pro úspěšné složení obecné části vstupní zkoušky

Institut oceňování majetku pořádá jednodenní odborný seminář

„Práva a povinnosti znalců podle nové právní úpravy“ jako podpora pro úspěšné složení obecné části vstupní zkoušky.

Seminář je určen stávajícím znalcům jmenovaným podle zákona č. 36/1967 Sb., i novým uchazečům o znaleckou činnost, a jeho cílem je příprava absolventů pro výkon znalecké činnosti podle nových právních předpisů, tzn. podle zákona č. 254/2019 Sb., a prováděcích vyhlášek č. 502/2020 Sb., č. 503/2020 Sb. a č. 504/2020Sb., v platném znění, včetně problematiky postavení znalců podle procesních předpisů, tedy podle občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu a soudního řádu správního.

Kdy:

13. října 2023

Lektoři:

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.,

MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. 

 

Pozvánka s podrobnými informacemi (soubor v PDF ke stažení)

E-přihláška