Dlouhodobé kurzy

V současné době Institut již několikátým rokem nabízí tyto čtyřsemestrální specializační kurzy:

Kurz Informace s přihláškou ke stažení Aktuální stav Předpokládaný začátek
příštího běhu
Organizačně zajišťuje
Oceňování nemovitých věcí Word (nemovitosti) běží podzim 2017 až jako 2018 Mgr. R. Budilová
Oceňování podniku (obchodního závodu) Word (podnik) běží podzim 2017 až jako 2018 M. Janíková
Oceňování nehmotného majetku Word (nehmotný majetek)
PDF leták (nehmotný majetek)
závěrečné
zkoušky
? Ing. E. Junková
Oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku Word (cenné papíry) běží ? Ing. E. Junková
Oceňování výrobních zařízení Word (výrobní zařízení) neotevřeno ?

V současné době jsou všechny dlouhodobé kurzy v běhu. U kurzů, do kterých momentálně neprobíhá přihlašování, si zatím můžete přečíst informace, které se vztahovaly k naposledy otevřenému běhu. Některé údaje se ale mohou pro příští běh změnit. Zájemci o kurz Oceňování nehmotného majetku se mohou předběžně přihlašovat u Ing. Junkové. Zatím stačí stučná zpráva se jménem a kontaktem zaslaná na mailovou adresu eva.junkova@vse.cz . Předběžné přihlášky nám pomohou zjistit, kdy bude dostatečný počet zájemců k otevření dalšího běhu. Přihlášené zájemce pak budeme o této skutečnosti informovat.

Co je pro všechny kurzy společné:

Jak se přihlásit:


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague