Co se děje na IOM?

16.5.2017 - Jednodenní kurz Znalecké minimum

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dlouhodobé kurzy

Související stránky

V současné době Institut již několikátým rokem nabízí tyto čtyřsemestrální specializační kurzy:

Kurz Informace s přihláškou ke stažení Aktuální stav Předpokládaný začátek
příštího běhu
Organizačně zajišťuje
Oceňování nemovitých věcí Word (nemovitosti) běží podzim 2017 Mgr. R. Budilová
Oceňování podniku (obchodního závodu) Word (podnik) běží podzim 2017 M. Janíková
Oceňování nehmotného majetku Word (nehmotný majetek)
PDF leták (nehmotný majetek)
běží ? Ing. E. Junková
Oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku Word (cenné papíry) přihlašování únor 2017 Ing. E. Junková
Oceňování výrobních zařízení Word (výrobní zařízení) neotevřeno ?

V současné době přijímáme přihlášky do kurzu Oceňování cenných papírů. U kurzů, do kterých momentálně neprobíhá přihlašování, si zatím můžete přečíst informace, které se vztahovaly k naposledy otevřenému běhu. Některé údaje se ale mohou pro příští běh změnit. Zájemci o kurz Oceňování nehmotného majetku se mohou předběžně přihlašovat u Ing. Junkové. Zatím stačí stučná zpráva se jménem a kontaktem zaslaná na mailovou adresu eva.junkova@vse.cz . Předběžné přihlášky nám pomohou zjistit, kdy bude dostatečný počet zájemců k otevření dalšího běhu. Přihlášené zájemce pak budeme o této skutečnosti informovat.

Co je pro všechny kurzy společné:

  • Výuku kurzů zajišťují zkušení pedagogové Vysoké školy ekonomické a renomovaní odborníci naší praxe. V cenách kurzů jsou zahrnuty náklady spojené s pedagogickým procesem včetně nákladů na vybranou studijní literaturu. Ubytování a stravování si účastníci v případě zájmu zajišťují sami.
  • Výuka kurzů probíhá na hlavní budově Vysoké školy ekonomické na Praze 3. Výuka je organizována formou dvoudenních soustředění, která probíhají obvykle v pátek a v sobotu (výjimečně ve čtvrtek).
  • Přesné informace o organizaci studia budou studentům předány na prvním soustředění.

Jak se přihlásit:

  • Přihláška je na poslední straně informací o kurzu, které je možné stáhnout jako soubor Word výše na této stránce.
  • Tuto přihlášku vyplňte v počítači a pak vytiskněte, nebo vytiskněte prázdnou a pak vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
  • Přihlášku podepište.
  • Podepsanou přihlášku s přílohami zašlete poštou na adresu Institutu poštou (Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3), nebo naskenovanou včetně podpisu mailem (na mailovou adresu organizační garantky konkrétního kurzu).