-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Příjem přihlášek do dlouhodobých kurzů Oceňování nemovitostí a Oceňování podniků 2017

Související stránky

28.6.2017 20.11.2017

V červnu byl zahájen příjem přihlášek do třiadvacátého běhu čtyřsemestrálních kruzů Oceňování nemovitých věcí a Oceňování podniku (obchodního závodu).  Kurzy budou začínat v listopadu 2017.

Podrobnější informace a přihláška jsou ke stažení pro všechny kurzy jsou na stránce Vzdělávací činnost – dlouhodobé kurzy.