Charakteristika IOM

Institut oceňování majetku je specializované pracoviště Vysoké školy ekonomické. Byl zřízen v roce 1993 jako vědecké, vzdělávací, metodické a realizační středisko pro znaleckou, odhadcovskou a poradenskou činnost při oceňování majetku. Zároveň působí jako znalecký ústav.

Mezi jeho hlavní aktivity patří:

Odkazy na informace o stabilních aktivitách, jako je pořádání kurzů a ediční činnost, naleznete v hlavním menu. Informace o nepravidelně pořádaných akcích, jako jsou semináře a konference, jsou umisťovány mezi aktuality.

Těžiště činnosti IOM přitom spočívá ve vzdělávací činnosti. Počty posluchačů zapsaných v hlavních dlouhodobých studiích ukazuje následující tabulka.

Rok Oceňování nemovitostí Oceňování podniku Oceňování nehmotného majetku Oceňování cenných papírů Oceňování technol. celků Celkem
1995 110 56 166
1996 120 35 155
1997 102 75 21 198
1998 105 85 13 10 213
1999   90 55 11 10 166
2000 108 52 10 12 182
2001   88 57 17 nebyl otevřen 162
2002   96 51 nebyl otevřen nebyl otevřen 147
2003 108 52 16 nebyl otevřen 176
2004   99 41 nebyl otevřen nebyl otevřen 140
2005 103 41 14 nebyl otevřen 158
2006 129 50 nebyl otevřen nebyl otevřen 179
2007 134 57 nebyl otevřen nebyl otevřen 191
2008 131 49 19 nebyl otevřen 199
2009 112 57 13 nebyl otevřen 182
2010   91 43 nebyl otevřen nebyl otevřen 134
2011 106 41 16 nebyl otevřen 163
2012 82 50 nebyl otevřen nebyl otevřen  132
2013 68 28 nebyl otevřen nebyl otevřen    96
2014 66 36 nebyl otevřen nebyl otevřen 102 
2015 77 23 16 nebyl otevřen nebyl otevřen 116
2016 73 25 nebyl otevřen nebyl otevřen nebyl otevřen 98

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague