Co se děje na IOM?

22.3.2018 - Jednodenní kurz Znalecké minimum

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
1FP412

Související stránky

Oceňování podniku II

Základní informace o předmětu

 • 1FP412 Program na ZS 2017/2018 (15.9.2017)
 • Tento předmět volně navazuje na předmět 1FP305 Oceňování podniku I, resp. 1FP405 Základy oceňování podniku. Je tedy vhodné, aby se na Oceňování podniku II hlásili studenti, kteří již absolvovali předmět 1FP305 nebo 1FP405 nebo již mají alespoň základní znalosti v oceňování podniků.
 • Cílem předmětu 1FP412 bude zaměřit se na vybrané speciální otázky oceňování podniků. Cvičení budou probíhat na počítačích (obdobná forma jako u 1FP305 a 1FP405). Vybrané přednášky zaměřené na oceňování jednotlivých majetkových složek podniku povedou renomovaní odborníci na danou tématiku z praxe.

Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení.  Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející.

 1. Varianty metody DCF (pdf, 16.9.2017)
 2. Kapitálová struktura (pdf, 16.9.2017)
 3. Diskonty a prémie (pdf, 13.10.2017)
 4. Oceňování pohledávek (pdf, 21.10.2017)
  Oceňování podhledávek – studie (pdf, 21.10.2017)
 5. Ekonomická přidaná hodnota (pdf, 4.11.2017)
 6. Bezriziková výnosová míra (18.11.2017)
 7. Diskontní míra pro tržní hodnotu – 1. část (26.11.2017)
  Diskontní míra pro tržní hodnotu – 2. část (3.12.2017)
 8. Oceňování technologických celků (9.12.2017)

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 3. vydání, Ekopress 2011:

 1. Komplexní stavebnicová metoda (tj. diskontní míra pro investiční hodnotu): kap. 4.1.4.6 (látka bude potřeba pro domácí studii č. 2)
 2. Majetkové ocenění: kap. 6.1 až 6.7 (z toho kapitola 6.6.3 Pohledávky pro účely postoupení přednášena bude) (látka bude potřeba pro domácí studii č. 1)
 3. Diskonty a prémie: kap. 7.2.7 Ochrana minoritních akcionářů v legislativě ČR (vhodné přečíst na cvičení v 8. týdnu výuky)

Kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé, 1. vydání, Ekopress 2011:

 1. Naivní a klasický model vlivu zadlužení podniku na jeho hodnotu: kap. 3.1 a 3.2 (stačí se naučit k testu)
 2. Tržní náklady vlastního kapitálu odvozené z minulých dat: kap. 11 (stačí se naučit k testu, zejména model Fama-French, náklady VK bez možnosti diverzifikace a totální beta)
 3. Odhad nákladů vlastního kapitálu ex-ante: kap. 12 (stačí se naučit k testu)
 4. Jistotní ekvivalenty výnosů: kap. 13, stačí JEV pro 1 období, tj. je možné vynechat pasáž k více obdobím na str. 340 až 346 (JEV investiční i tržní pro jedno období bude potřeba pro cvičení v 7. týdnu výuky)

Příklady k procvičení

Prošli jste si cvičení a máte pocit, že příklady umíte? Zkuste si samostatně vypočítat tyto variantní příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

 1. Metoda DCF APV (3. 12. 2007)
 2. Varianty DCF a kapitálová struktura (27. 2. 2009)
 3. Kapitálová struktura – iterace k ručnímu procvičení (27. 2. 2009)
 4. Amortizační hodnota (3. 12. 2007)
 5. Ekonomická přidaná hodnota (19. 12. 2004)
 6. EVA entity a equity (3. 12. 2007)
 7. Komplexní stavebnicová metoda (19. 12. 2004)
 8. Majetkové ocenění (8. 11. 2005)