Co se děje na IOM?

22.3.2018 - Jednodenní kurz Znalecké minimum

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
1FP305 a 1FP405

Související stránky

Oceňování podniku I, Základy oceňování podniku

Základní informace o předmětu

Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení. Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející.

 1. Úvod do oceňování podniku (pdf, 16.9.2017)
 2. Metoda DCF entity – úvod (pdf, 16.9.2017)
 3. Postup ocenění – strategická analýza (pdf, 29.9.2017)
 4. Postup ocenění – analýza finančního zdraví (pdf, k samostudiu, 6.10.2017)
  Postup ocenění – finanční analýza, generátory hodnoty a plán (pdf, 6.10.2017)
 5. Metoda DCF entity – technika propočtu – 1. část (pdf, 14.10.2017)
  Metoda DCF entity – technika propočtu – 2. část (pdf, 21.10.2017)
 6. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů – samostudium z knihy, viz níže
 7. Metoda tržního porovnání – 1. část (pdf, 28.10.2017)
  Metoda tržního porovnání – 2. část  (pdf, 4.11.2017)
 8. Kalkulovaná úroková míra (18.11.2017)
 9. Báze hodnoty (26.11.2017)
 10. Likvidační ocenění (13.12.2017)

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 3. vydání, Ekopress 2011

 1. Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty – kap. 3.5.7 (stačí se naučit k testu)
 2. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů – kap. 4.2 (je třeba nastudovat ke cvičení v 10. týdnu výuky)
 3. Kombinované výnosové metody – kap. 4.3 (stačí se naučit k testu)
 4. Metody založené na analýze trhu: kap. 5. (Látka bude přednášena z části. Ke cvičení postačuje látka z přednášky, ale k testu je třeba si doplnit téma celé. Upozorňujeme zejména na metodu srovnatelných transakcí, metodu odvětvových multiplikátorů a na ocenění pomocí násobitelů “brutto”, které se může vyskytnout i v příkladech a které je obsaženo v příkladu k procvičení níže).
 5. Ocenění na základě analýzy majetku: kap. 6.1 a 6.2.
 6. Hledání souhrnného výsledku: kap. 7.1
 7. Kategorie (báze) hodnoty: kap. 1.4 (+ část přednášky, která se stihla odpřednášet)

Doporučujeme k testu přečíst i ostatní části knihy, které se vztahují k odpřednášeným tématům.

Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu:

Příklady k oceňování:

Prošli jste si cvičení a máte pocit, že příklady umíte? Zkuste si samostatně vypočítat tyto variantní příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

 1. Metoda DCF – podnik BBB (7. 6. 2017)
 2. Metoda DCF – podnik CCC (2. 1. 2008)
 3. Sestavení finančního plánu (3. 12. 2007)
 4. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů (3. 12. 2007)
 5. Metoda tržního porovnání (3. 12. 2007)
 6. Diskontní míra a DCF (3. 12. 2007)