1FP403

Oceňování nemovitostí – část tržní oceňování

Všechny podklady jsou umístěny v ISIS.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague